Gezinstherapie

gezinstherapie
Gezinstherapie

 
 

Welkom bij Gezinstherapie & Familietherapie

Het kenmerk van gezinstherapie is dat partners, familie of gezinsleden problemen met elkaar ondervinden. Vaak liggen deze in de sfeer van de onderlinge communicatie en dikwijls speelt ook een gebrek aan vertrouwen, wederzijds begrip en respect mee. In deze therapie staan problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Je kunt hierbij ook denken aan je puberkinderen die voor onrust binnen het gezin kunnen zorgen waardoor ouders vaak niet weten wat ze ermee aan moeten.

Mensen beïnvloeden elkaar

Ieder gezin en elke familie is een eigen systeem dat zich afspeelt binnen de gezins- of familieverbanden. In dit systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden.

Op een lijn komen

Vaak is het lastig binnen gezinnen om met elkaar op één lijn te komen. Daardoor kunnen er conflicten ontstaan. Soms heeft een kind  gedragsproblemen en vinden de ouders het lastig om samen te beslissen wat een goede aanpak zou kunnen zijn ( denk aan pubers). Ook kan het zijn dat je ruzie of moeilijkheden hebt met je vriendin, schoonzusje of iemand anders uit je familie of omgeving. We kunnen er dan met elkaar over praten en samen naar een oplossing zoeken.

Ik heb geen wachtlijst je kunt direct een afspraak maken. Het kennismakingsgesprek duurt 45 minuten en kost 55 euro.

  • Ook avonds en za-ochtend mogelijk ‘s avonds.
  • Wil je meer informatie? neem dan vrijblijvend contact met me op!
  • Tel:  06 30655497 / 050 3139211

(Voor crisissituaties kun je ook bij mij terecht op zaterdag en zondag van 9.00 – 21.00)

Tot ziens bij mij aan tafel!

 
 

Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning

Mediation & Relatietherapie biedt opvoedingsondersteuning / ouderbegeleiding aan ouders die vragen of twijfels hebben over de omgang met hun kind (kinderen). In deze drukke tijd geven ouders aan dat het opvoeden van kinderen vrij lastig kan zijn. Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe komen we op een lijn daarin? Ouders zijn vaak zelf niet goed afgestemd op elkaar wat veel onrust teweeg kan brengen in het hele gezin. De leeftijd van kinderen kan variëren tot puber aan toe.

Ouders hebben vaak ondersteuning nodig bij het samen op een lijn komen. Wanneer dit niet zo is weten kinderen dit instinctief en worden de ouders veelal uitgespeeld. Dit heeft zijn weerslag op de relatie tussen de ouders. Deze krijgen vaak onenigheid wat de relatie niet ten goede komt! Vaak kunnen ouders de situatie in huis beter aan met professionele tips en tools zodat men elkaar niet meer de schuld hoeft te geven. ‘Ja maar jij bent niet duidelijk!’ of ‘Ja maar jij bent veel te streng!’ In plaats van: ‘Hoe kunnen we beter samenwerken?

Wanneer er meer vragen zijn of ouders problemen ervaren rondom hun kind (eren) gaan wij samen met de ouders op zoek naar de moeilijke momenten en zoeken een oplossing. We kijken naar de mogelijkheden en krachten van ouders en kind, onze benadering is altijd oplossingsgericht. Hoe geven we onze kinderen de goede aandacht? Betere grenzen en structuur? Werken de ouders beter samen dan komt er veel meer rust in huis wat voor iedereen fijn en wenselijk is!!

Spreekt bovenstaande je aan neem dan contact op !

Kennismaking

Het kennismakingsgesprek duurt 45 minuten  en kost € 55  en € 65 in de avonduren.

  • Ook ‘s avonds en zaterdagochtend mogelijk.
  • Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met me op!
  • Tel: 06 – 30655497 / 050 3139211

Tot ziens bij mij aan tafel!

(Voor crisissituaties samen of alleen kun je ook bij mij terecht op zaterdag en zondag van 9.00 – 21.00)